กิจกรรมสหกรณ์ฯแบบฟอร์มต่างๆ...

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

...

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

...

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะวิกฤต COVID-19

1. โครงการเงินกู้สู้วิกฤตโควิด 19 กรณีพิเศษ 2. คำร้องผ่อนผันการชำระหนี...

รายละเอียด

...

ประกาศ การให้สวัสดิการเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

เอกสารประกอบโครงการอบรมสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ

 แบบทดสอบ   

รายละเอียด

...

ประกาศการให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สสอค.

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิก สสอค. กรณีพิเศษ ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายสุรพล  กมุทชาติ


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.50%

สามัญ

5.50%

พิเศษ

5.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์ ATM

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)

3.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(63ปี สหกรณ์ฯ)

3.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 1

2.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 2

3.05%

ออมทรัพย์พิเศษ 3

2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 4

3.25%

ออมทรัพย์พิเศษ 5

3.30%

ออมทรัพย์พิเศษ 6

-

ออมทรัพย์พิเศษ 7

-

ออมทรัพย์พิเศษ 8

3.25%

เงินฝากประจำ 1 ปี

3.25%

เงินฝากประจำ 2 ปี

3.00%

เงินฝากประจำ 3 ปี

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 279658
สถิติการเข้าระบบ 18357

สถิติการเยี่ยมชม รายวัน

สถิติการเข้าชม 190
สถิติการเข้าระบบ 93