กิจกรรมสหกรณ์ฯ


เอกสารประกอบโครงการอบรมสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
ประกาศผลคะแนนการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563
ประกาศถอนเงินชดเชยบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สสอค.
ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (ชุดที่ 67) ประจำปี 2564-2565
ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการเขตสรรหาที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564-2565
เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหา

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศผลคะแนนการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564

รายละเอียด

...

ประกาศถอนเงินชดเชยบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

รายละเอียด

...

เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหา

รายละเอียด

...

ประกาศหลักเกณฑ์การถอนเงินชดเชย (บัญชี 99)

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการเขตสรรหาที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สสอค.

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิก สสอค. กรณีพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

รายละเอียด

...

ประกาศ "สฌ.น." เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563 (อายุ 75 ปี)

สฌ.น. ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษปี 2563 สมาชิกสามัญ   รับถึงอา...

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายสุรพล  กมุทชาติ


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.50%

สามัญ

5.50%

พิเศษ

5.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์ ATM

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)

3.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(63ปี สหกรณ์ฯ)

3.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 1

2.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 2

3.05%

ออมทรัพย์พิเศษ 3

2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 4

3.25%

ออมทรัพย์พิเศษ 5

3.30%

ออมทรัพย์พิเศษ 6

-

ออมทรัพย์พิเศษ 7

-

ออมทรัพย์พิเศษ 8

3.25%

เงินฝากประจำ 1 ปี

3.25%

เงินฝากประจำ 2 ปี

3.00%

เงินฝากประจำ 3 ปี

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 367858
สถิติการเข้าระบบ 56278

สถิติการเยี่ยมชม รายวัน

สถิติการเข้าชม 19
สถิติการเข้าระบบ 7