ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
เลื่อนดูข้อมูล      
 
สมาคมฯ เปิดรับสมัครสมาชิก   บุคคลที่สมัครสมาชิกได้
คลิกดูภาพใหญ่ คลิกดูภาพใหญ่
     
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
New
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญเป็นกรณีพิเศษ
คลิกเปิดเอกสาร
New
ใบสมัครสมาชิกสามัญกรณีพิเศษ
คลิกเปิดเอกสาร
New
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญกรณีพิเศษ
คลิกเปิดเอกสาร
1
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสมาชิกสภาพ ปี 2559
คลิกเปิดเอกสาร
2
ใบสมัครสมาชิกสามัญ สฌ.น. อายุไม่เกิน 35 ปี
คลิกเปิดเอกสาร
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ สฌ.น. อายุ 36-60 ปี
คลิกเปิดเอกสาร
3
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
การระบุผู้รับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
4
คำร้องทั่วไป
คลิกเปิดเอกสาร
5
หนังสือมอบอำนาจ
คลิกเปิดเอกสาร
6
หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (หน้าที่ 1)
คลิกเปิดเอกสาร
7
หนังสือแสดงความจำนงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ (หน้าที่ 2)
คลิกเปิดเอกสาร
8
ขั้นตอนวิธีการรับเงินสงเคราะห์
คลิกเปิดเอกสาร
9
ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนา ของสมาชิกที่เสียชีวิต
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มาติดต่อรับเช็ค หรือ ยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน 31/08/2560
คลิกเปิดเอกสาร
 
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
New
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กันยายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
1
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน สิงหาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มิถุนายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน เมษายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มีนาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มกราคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน ตุลาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กันยายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
13
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน สิงหาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
14
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
15
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มิถุนายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
16
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
17
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน เมษายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
18
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มีนาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
19
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน กุมภาพันธํ์ 2559
คลิกเปิดเอกสาร
20
วารสาร สฌ.น. ประจำเดือน มกราคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
 
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้