คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก   วิธี Download ให้กด Play & Download จะปรากฎแถบเพลงและเสียง สามารถคลิกเมาส์ด้านขวาที่แถบเพลงเลือก
Save Audio As ได้เลย