..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด   ยินดีต้อนรับสู่   www.nswtsco.com ... ท่านสามารถเข้าเมนูต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.ข่าวสาร ประกาศสหกรณ์ ฯ  2.ประวัติสหกรณ์  3.เำพลงสหกรณ์ ฯ 4.บทบาทหน้าที่สมาชิก  5.กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ   6.แบบฟอร์มเอกสาร    7.ประมวลภาพ    
31 ตุลาคม 2560
19,357 คน
  สมาชิกสามัญ 6,329,047,160 บาท
สมาชิกสมทบ  2,204,603,140 บาท
สมาชิกสามัญ 3,491,005,057.93 บาท
สมาชิกสมทบ 1,594,848,072.02 บาท
สมาชิกสามัญ 10,780,000.00 บาท
สมาชิกสมทบ  16,468,493.30 บาท
422,754,502.70 บาท

165,245,629.07 บาท

 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  943/12  ม.9   ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 056-221340  FAX.056-227666 แผนที่มาสหกรณ์ฯ
copyright @ 2008-2014 Nakhonsawan Teacher Saving Cooperative Ltd..
Design by : EnTeR-O