เลขทะเบียนสมาชิก
*
เลขบัตรประชาชน
*    (13 หลัก)
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
 ปี-เดือน-วัน เช่น 1999-01-01
รหัสผ่าน
*
ยืนยันรหัสผ่าน
*
          ออกจากระบบ


1. ระบุข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ

2. ชื่อไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

3. กรุณาระบุเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุลและวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง

4. รหัสผ่านใส่ได้ 10 หลัก สามารถใส่เป็นตัวเลขและตัวอักษรได้

5. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องรอผลการยืนยันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

 
Website Design By SO-AT Solution Co.,Ltd.