ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ เริ่ม 1 มกราคม 2563

โดย admin วันที่ 13 ก.พ. 2563

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ เริ่ม 1 มกราคม 2563

เปิดอ่านไฟล์   Loan%20interest%20rate%202563.pdf