สหกรณ์ฯ ไม่ได้ลงทุนร่วมกับบริษัท การบินไทย

โดย ohm วันที่ 14 พ.ค 2563