ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (ชุดที่ 67) ประจำปี 2564-2565

โดย Poy วันที่ 26 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (ชุดที่ 67) ประจำปี 2564-2565

เปิดอ่านไฟล์   26-08-2563%20Director.pdf