ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564-2565

โดย Poy วันที่ 25 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564-2565

เปิดอ่านไฟล์   25-08-2563%20Business%20auditor.pdf