กิจกรรมสหกรณ์ฯแบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2564

รายละเอียด

...

Award 2563

สมาชิกสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่หอประฃุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จนถึงปิ...

รายละเอียด

...

รายงานประจำปี 2563

รายละเอียด

...

การตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2563

ตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ของท่านได้ที่ http://www.nswtsco.com/coop/logon...

รายละเอียด

...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ประกาศผลคะแนนการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สสอค.

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิก สสอค. กรณีพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

รายละเอียด

...

ประกาศ "สฌ.น." เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563 (อายุ 75 ปี)

สฌ.น. ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษปี 2563 สมาชิกสามัญ   รับถึงอา...

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2562

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายสุรพล  กมุทชาติ


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.50%

สามัญ

5.50%

พิเศษ

5.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์ ATM

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)

3.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(63ปี สหกรณ์ฯ)

3.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 1

2.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 2

3.05%

ออมทรัพย์พิเศษ 3

2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ 4

3.25%

ออมทรัพย์พิเศษ 5

3.30%

ออมทรัพย์พิเศษ 6

-

ออมทรัพย์พิเศษ 7

-

ออมทรัพย์พิเศษ 8

3.25%

เงินฝากประจำ 1 ปี

3.25%

เงินฝากประจำ 2 ปี

3.00%

เงินฝากประจำ 3 ปี

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 409413
สถิติการเข้าระบบ 78202

สถิติการเยี่ยมชม รายวัน

สถิติการเข้าชม 124
สถิติการเข้าระบบ 67