โดย admin 16 ต.ค. 2561

ที่ประชุมใหญ่

ที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยมวลสมาชิกผู้เป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์ฯ  และผู้ที่ใช้บริการจากสหกรณ์ฯ...

โดย admin 16 ต.ค. 2561

สถานภาพสมาชิกสหกรณ์

สถานภาพสมาชิกสหกรณ์   สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจเอกชนรูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยมวลสมาชิกจำนวนมากในแผนดำเนินการการ...

โดย admin 16 ต.ค. 2561

บทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์

บทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์   สถานภาพสมาชิกมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทั้งเจ้าของกิจกรรมและเป็นผู้ใช้บริการจากสหกร...

โดย admin 16 ต.ค. 2561

การควบคุมการบริหารงานสหกรณ์

การควบคุมการบริหารงานสหกรณ์   เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ...

โดย admin 11 พ.ย. 2563

สิทธิและหน้าที่

สิทธิของสมาชิก   เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงคะแนน   เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ   เสนอหรือได้รับเลือกเ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 5

ข่าวประกาศ