ประกาศ "สฌ.น." เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563 (อายุ 75 ปี)

โดย Admeaw วันที่ 23 มิ.ย. 2563

สฌ.น. ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษปี 2563

สมาชิกสามัญ   รับถึงอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์

สมาชิกวิสามัญ รับถึงอายุไม่เกิน  75 ปี บริบูรณ์

ประกาศ "สฌ.น." เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563 (อายุ 75 ปี)

เปิดอ่านไฟล์   anounce_specail63.pdf